Quiescence Therapeutics

MENS TREASURE (100ml)

30.00
PP_MENS TREASURE.jpg

MENS TREASURE (100ml)

30.00

Liu Wei Di Huang Wan, modified
Nourishes Kidney yin and yang, gently clears deficiency heat and invigorates blood stasis.  Designed to assist with male factor infertility.

RECOMMENDED DOSE: 3 full tubes in warm water, twice a day

INGREDIENTS:

Tu Si Zi                       [Cuscutae Semen]
Shu Di Huang            [Rehmanniae Radix Preparata]
Shan Zhu Yu              [Fructus Corni Officinalis]
Shan Yao                   [Dioscoreae Oppositae Radix]
Fu Ling                       [Selerotiyum Poriae Cocos]
Ba Ji Tian                   [Morindae Officinalis Radix]
Ze Xie                         [Alismatis Rhizoma]
Mu Dan Pi                 [Cortex Radicis Moutan]
Gou Qi Zi                   [Ructus Lycii Chinensis]
Fu Pen Zi                   [Fructus Rubi Chingii]
Nui Zhen Zi               [Ligustri Lucidi Fructus]
Che Qian Zi              [Plantaginis Semen]
San Qi                        [Panax Notoginseng]
Yin Yang Huo           [Herba Epimedii]
Wu Wei Zi                 [Schizandra Chinensis]

Quantity:
Add To Cart

Liu Wei Di Huang Wan, modified
Nourishes Kidney yin and yang, gently clears deficiency heat and invigorates blood stasis.  Designed to assist with male factor infertility.

RECOMMENDED DOSE: 3 full tubes in warm water, twice a day

INGREDIENTS:

Tu Si Zi                       [Cuscutae Semen]
Shu Di Huang            [Rehmanniae Radix Preparata]
Shan Zhu Yu              [Fructus Corni Officinalis]
Shan Yao                   [Dioscoreae Oppositae Radix]
Fu Ling                       [Selerotiyum Poriae Cocos]
Ba Ji Tian                   [Morindae Officinalis Radix]
Ze Xie                         [Alismatis Rhizoma]
Mu Dan Pi                 [Cortex Radicis Moutan]
Gou Qi Zi                   [Ructus Lycii Chinensis]
Fu Pen Zi                   [Fructus Rubi Chingii]
Nui Zhen Zi               [Ligustri Lucidi Fructus]
Che Qian Zi              [Plantaginis Semen]
San Qi                        [Panax Notoginseng]
Yin Yang Huo           [Herba Epimedii]
Wu Wei Zi                 [Schizandra Chinensis]