Quiescence Therapeutics

WEN JING TANG (100ml)

30.00
P_WEN JING TANG.JPG

WEN JING TANG (100ml)

30.00

Warms, nourishes and activates the blood. Dispels stasis and warms the Chong and Ren channels.

RECOMMENDED DOSE: 3 full tubes in warm water, twice a day

INGREDIENTS:

Mai Men Dong[Ophiopogonis Radix]
Ban Xia[Pinellia Rhizome]   
Wu Zhu Yu[Evodia Rutaecarpa Fructus] 
Gui Zhi[Cinnamomi Ramulus]             
Dang Gui[Angelicae Sinensis Radix]      
Bai Shao[Paeoniae Radix Alba]              
Chuan Xiong[Ligustici Chuanxiong Rhizoma]
E Jiao[Asini Corii Colla]                       
Sheng Jian[Zingiberis Recens Rhizoma] 
Gan Cao[Glycyrrhizae Radix]  
CI WU JIA[Eleutherococcus Senticosus] 
MU DAN PI[Moutan Cortex]                        

Quantity:
Add To Cart

Warms, nourishes and activates the blood. Dispels stasis and warms the Chong and Ren channels.

RECOMMENDED DOSE: 3 full tubes in warm water, twice a day

INGREDIENTS:

Mai Men Dong[Ophiopogonis Radix]
Ban Xia[Pinellia Rhizome]   
Wu Zhu Yu[Evodia Rutaecarpa Fructus] 
Gui Zhi[Cinnamomi Ramulus]             
Dang Gui[Angelicae Sinensis Radix]      
Bai Shao[Paeoniae Radix Alba]              
Chuan Xiong[Ligustici Chuanxiong Rhizoma]
E Jiao[Asini Corii Colla]                       
Sheng Jian[Zingiberis Recens Rhizoma] 
Gan Cao[Glycyrrhizae Radix]  
CI WU JIA[Eleutherococcus Senticosus] 
MU DAN PI[Moutan Cortex]